Wykryto bakterie Legionella w sieci ciepłej wody na warszawskim Targówku

Zostało stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego poziomu bakterii Legionella w układzie dostarczającym ciepłą wodę, który obsługuje część osiedla Bródno przy ulicy Rembielińskiej, znajdującej się w warszawskim Targówku. W tej chwili administratorzy budynku przeprowadzają szczegółowe czyszczenie i dezynfekcję całego systemu.

Udzielono informacji dla mieszkańców przez administratora osiedla, że ze względu na obecność tych szkodliwych bakterii, do chwili wyraźnego usunięcia zagrożenia, nie powinni korzystać z pryszniców w swoich domach. Mieszkańcy są teraz w oczekiwaniu na kolejne komunikaty dotyczące statusu likwidacji problemu.

Infekcja bakterią Legionella może nastąpić poprzez wdychanie powietrza z skażonym aerozolem (na przykład z nebulizatora) lub rozpylonej w powietrzu wody, która jest nosicielem tych bakterii. Jednakże choroba ta nie jest transmitowana poprzez spożywanie zakażonej wody ani od osoby do osoby. Szczególnie podatne na zakażenie są osoby z osłabionym układem immunologicznym oraz przewlekle chore.

Bakterie Legionella mogą przetrwać i rozmnażać się w temperaturach od 20 do 45 stopni Celsjusza. Naturalnym habitatem dla nich są rzeki, jeziora czy mokra gleba. Ich liczba może gwałtownie wzrosnąć w systemach wodnych, które nie są właściwie utrzymane.