Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej o planach związanych z budową lotniska w Baranowie

Maciej Lasek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, podkreślił konieczność wykonania szereg działań infrastrukturalnych przed inauguracją działalności lotniska w Baranowie. Zaznaczył potrzebę zrealizowania projektów takich jak budowa szybkiej kolei, łączącej Warszawę z Łodzią oraz poszerzenie autostrady A2. Wskazał również, że planowane jest ukończenie komponentu lotniskowego w drugiej połowie 2032 roku.

Plan rozwoju nowej infrastruktury transportowej, która ma stanowić dopełnienie obecnego systemu komunikacyjnego kraju, ma zostać ogłoszony w czerwcu. Prace nad programem kolejowo-lotniskowym są w toku i żaden z istotnych procesów nie jest obecnie zahamowany. Projektowe i konstrukcyjne propozycje są doskonalone, aby ten innowacyjny projekt był w pełni przygotowany na etap realizacji – mówił Lasek.

Wiceminister przypomniał historyczne przykłady inwestycji, które nie powiodły się z powodu nieodpowiedniego przygotowania. Wśród nich wymienił dwie wieże w Ostrołęce, stępkę promu, przekop bez celu czy lotnisko w Radomiu, które nie cieszy się popularnością wśród pasażerów. Swoim wypowiedziami podkreślił wagę starannego planowania i przygotowania do realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.