Szykuje się rewitalizacją Parku Wiecha. Targówek otrzymał dofinansowanie!

To już pewne — Urząd Dzielnicy Targówek poinformował o dofinansowaniu w wysokości 4 milionów złotych. Wszystko za sprawą złożonych wniosków do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Rewitalizacja Parku Wiecha to tylko część zaplanowanych prac.

Dofinansowanie to nie miałoby miejsca, gdyby nie ciężka praca urzędników z Dzielnicy Targówek, którzy starannie opracowywali wnioski o dotacje do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Otrzymane fundusze zostaną przeznaczone na konkretne, wcześniej już wytyczone cele. Będzie to modernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego, znajdująca się przy ulicy Mieszka I 7 oraz prace związane z główną aleją w Parku Wiecha.

Rewitalizacja Parku Wiecha to jedno z najpotrzebniejszych wydatków w dzielnicy. Miejsce to od dawna przestało już przypominać przyjemne miejsce do odpoczynku, a w zamian stało się niebezpieczne dla spacerujących. W planie jest rozebranie powierzchni betonowych, odbudowa fontann trapezowych, a nawet renowacja zegara słonecznego. Dodatkowo zostaną posadzone nowe rośliny oraz nowoczesne ławki. Start prac jeszcze w tym roku.