Spotkanie z mieszkańcami na temat bezpieczeństwa w Dzielnicy Targówek zorganizowane przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa

W ramach działań Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, 5 lutego 2024 roku, w poniedziałkowy dzień, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek odbyło się spotkanie z obywatelami, które poświęcone było kwestiom bezpieczeństwa.

Na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej a także radni reprezentujący Dzielnicę Targówek. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Targówka, którzy zgłosili szereg problemów dotyczących ich dzielnicy.

Mieszkańcy zwracali uwagę na problemy związane z nieodpowiednim parkowaniem, często blokującym chodniki i drogi przeciwpożarowe. Zwrócono również uwagę na duże pojazdy parkujące w niewłaściwy sposób, co powoduje ryzyko podczas wyjazdów z osiedlowych dróg. Wśród tematów poruszanych znalazły się również przepełnione kosze na śmieci przy stacji metra „Kondratowicza” oraz niszczenie ulic przez maszyny budowlane pracujące przy nowych inwestycjach na terenie dzielnicy.

Ponadto, mieszkańcy skarżyli się na zakłócenia porządku publicznego i spożywanie alkoholu w okolicach sklepu przy ul. Siedzibnej. Wyrażono również zaniepokojenie możliwością zagrożeniem militarnym i brakiem informacji na temat miejsc schronienia i postępowania w przypadku ewentualnych wydarzeń. Wreszcie, padła prośba o zorganizowanie kursów samoobrony dla mieszkańców.

Na koniec spotkania uczestnikom rozdano „fiszki” z danymi kontaktowymi Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Targówek, aby umożliwić im szybkie zgłaszanie sytuacji wpływających na bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Planowane są kolejne dyżury dla mieszkańców – będą one odbywać się w pierwsze poniedziałki każdego miesiąca w sali 127 (antresola) Urzędu Dzielnicy Targówek. Następne spotkanie zaplanowane jest na 4 marca 2024 r.