Sesja edukacyjna Klubu Biznesowego Dzielnicy Targówek: "Podstawy weryfikacji modelu biznesowego"

23 kwietnia 2024 stanie się areną do wymiany wiedzy i doświadczeń dla lokalnych przedsiębiorców. W tym dniu, o godzinie 17:00, do 19:30, w sali ślubów Urzędu Dzielnicy Targówek znajdującej się przy ulicy L. Kondratowicza 20 w Warszawie, odbędzie się spotkanie Klubu Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek. To wydarzenie ma charakter edukacyjny i jest poświęcone tematowi „Jak sprawdzić model biznesowy swojej firmy – podstawy narzędzi”.

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli szansę dowiedzieć się wiele na temat samego modelu biznesowego oraz metod jego tworzenia i weryfikacji. Wszystko to dzięki prezentacji przygotowanej przez Piotra Długołęckiego, który jako prelegent przekaże swoją wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie.

Piotr Długołęcki skupi się na kluczowych aspektach, takich jak definicja modelu biznesowego, metody tworzenia i weryfikowania modelu biznesowego firmy, jak również na podstawowych narzędziach służących do weryfikacji modelu biznesowego, niezależnie od tego czy jest to przedsięwzięcie czy organizacja. Dodatkowo, uczestnicy dowiedzą się o korzyściach płynących z weryfikacji modelu biznesowego.