Od lipca w Warszawie obowiązywać będzie Strefa Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu (SCT) wejdzie w życie w stolicy Polski, Warszawie, począwszy od 1 lipca br. SCT obejmie swoim zasięgiem przeważającą część dzielnicy Śródmieście oraz niewielkie obszary sąsiednich dzielnic, co łącznie stanowi 7 procent całkowitej powierzchni miasta.

Ruch pojazdów z napędem na benzynę (w tym także LGP) będących w użyciu dłużej niż 27 lat lub niezgodnych z normą Euro 2, zostanie ograniczony. Podobne restrykcje zostaną wprowadzone dla pojazdów zasilanych silnikami Diesla (w tym LPG), które są starsze niż 19 lat lub nie spełniają standardu EURO 4. Na początku tych regulacji, przez pierwsze 3,5 roku, mieszkańcy Warszawy opłacający w niej podatki będą zwolnieni z tych ograniczeń.

Ostatecznie, powyższe regulacje dotkną około 3 procent pojazdów zarejestrowanych w stolicy. W ten sposób miasto Warszawa stawia kolejny krok ku poprawie jakości powietrza i promocji ekologicznego transportu.