Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Targówka Mieszkaniowego. O co to całe zamieszanie?

Targówek południowy to w tym momencie najszybciej rozwijająca się część dzielnicy. Ze względu na ogromne zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym w tym rejonie, podjęto decyzję o wykonaniu planu zagospodarowania dla tego obszaru. Każdy mieszkaniec może zgłosić swoje propozycje!

W planie miejscowym, jako dokumencie wydawanym przez odpowiednie organy, zostają rozpisane konkretne inwestycje, wraz z terminem ich wykonania. Chodzi tu przede wszystkim o prace budowlane i przebudowę istniejących już budynków. Będą to również nowe ulice, place a także nowo tworzona sieć infrastruktury. To właśnie od zapisów w tym planie będzie zależało, gdzie powstaną nowe skwery, parki czy inne tereny zielone.

Obecnie urząd dzielnicy Targówek pracuje nad jego południową częścią obejmującą obszary Radzymińskiej – od wschodu, Kołowej, M. Ossowskiego, Tykocińskiej i Gorzykowskiej – od północy, św. Wincentego – od zachodu, Smoleńskiej i ks. P. Skargi – od południa.