Dom Kultury Zacisze zaprasza na międzypokoleniowe warsztaty genealogiczne

Dom Kultury Zacisze, położony na ulicy Blokowej 1, serdecznie zaprasza na zajęcia międzypokoleniowe. Spotkania są skierowane do dzieci wraz z ich rodzicami, dziadków, dorosłych oraz seniorów. Celem tych spotkań jest poszukiwanie swoich korzeni i pogłębianie wiedzy o swojej najbliższej rodzinie.

Jest to jednocześnie okazja do zabawy edukacyjnej w atmosferze rodzinnego ciepła. Uczestnicy będą mieli szanse dowiedzieć się, jak rozpocząć swoje badania genealogiczne, od której osoby zaczyna się tworzenie drzewa genealogicznego, a także jak zorganizować zbieranie danych historycznych. Pokażemy również jakie są najważniejsze źródła informacji o przodkach. Spotkanie będzie miało dwa etapy: wykład i część praktyczną, podczas której uczestnicy stworzą swoje własne drzewo rodzinne.

Te niezwykle wartościowe warsztaty są możliwe dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy. Są to osoby, które pasjonują się tematem genealogii i chcą podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą. Warsztaty są częścią realizowanego projektu „Wolontariat, to co nakręca mnie do działania”. Działania te są częścią większego przedsięwzięcia – „Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu”, w ramach którego realizowany jest projekt „Ochotnicy Warszawscy”.

Projekt jest finansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Domu Kultury Zacisze.