Akcja "Pola Nadziei" na Targówku: Sadzenie żonkili – symbolu zwycięstwa życia nad śmiercią

Jesienią, w licznych miejscach publicznych takich jak parki, skwery czy ogródki szkolne, odbywa się akcja charytatywna „Pola Nadziei”. Jej głównym celem jest promowanie wolontariatu oraz idei hospicjum, a także edukowanie społeczeństwa na temat opieki paliatywnej. Przy kościołach, szpitalach i urzędach organizowane są wspólne sadzenia cebulek żonkili – kwiatów, które zakwitają wiosną i symbolizują odrodzenie oraz triumf życia nad śmiercią.

Urząd Dzielnicy Targówek, podobnie jak w poprzednich latach, aktywnie angażuje się w promowanie tej inicjatywy. W ramach „Pol Nadziei”, 15 listopada, na terenie Parku Wiecha posadzono sto cebulek tych pięknych kwiatów. Organizatorem tego wydarzenia było Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów.

W sadzeniu żonkili uczestniczyli nie tylko reprezentanci władz lokalnych, takie jak Małgorzata Kwiatkowska – Burmistrz Dzielnicy Targówek, Jacek Duczman – zastępca Burmistrza Targówka, czy radni Jerzy Żarnecki i Kamil Maciejczuk. Ale także przedstawiciele Hospicjum Domowego NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów: Karol Koeber – Dyrektor Ośrodka, ks. Krzysztof Stąpor – kapelan i Paulina Skiba – specjalistka ds. komunikacji i promocji Ośrodka. W akcji „Pola Nadziei” wzięli również udział uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka.