Zarządzenie konserwacji historycznego budynku w Sulejówku

Jakub Lewicki, pełniący obowiązki konserwatora zabytków na terenie województwa mazowieckiego, zdecydował, że przy ulicy Czarnieckiego w Sulejówku muszą zostać przeprowadzone prace renowacyjne i budowlane na zabytkowym obiekcie dawnego kasyna. Wydane przez niego zarządzenie ma charakter pilny i wymaga natychmiastowego wykonania.

Lewicki podkreślił wagę tych działań, wskazując, że są one absolutnie konieczne do ochrony zabytku przed dalszym niszczeniem lub poważnym uszkodzeniem. Przy tym zaznaczył, że decyzja ta jest ostateczna, co podkreśla jej natychmiastowy rygor wykonalności.

Ten znaczący dla historii Sulejówka budynek rozpoczął swoje funkcjonowanie w 1955 roku jako kasyno. Przez cały okres istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej służył jako miejsce spotkań i zgromadzeń kadry oficerskiej, a także jako stołówka wojskowa. Po tych latach został on oddzielony od jednostki wojskowej i przemieniony na potrzeby lokalnej społeczności. Sala spotkań została przekształcona w kino, a inne części budynku wynajmowano na różne cele – lokalizowały się tam między innymi sklep, salon fryzjerski oraz biura.