Rozwiązanie problemu niebezpiecznych odpadów na Targówku

Zgodnie z decyzją Rafała Trzaskowskiego, prezydenta stolicy Polski, Warszawa planuje wykorzystać fundusze na eliminację szkodliwych odpadów w dzielnicy Targówek. Finansowanie zapewni rezerwa celowa przeznaczona do zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Zlecenia o pilnym działaniu wraz z funduszami zostaną przekazane dla dzielnicy.

Kwitnący problem odpadów sytuowany na parceli przy ul. Odrowąża w Targówku wymaga około 7 milionów złotych na ich eksterminację i utylizację. Powyższa suma zostanie udostępniona przez prezydenta m.st. Warszawy z rezerwy celowej przeznaczonej do zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Dzielnica Targówek jest zobowiązana do natychmiastowego działania. Niestety, ze względu na ogromną ilość odpadów, ten niełatwy proces będzie musiał być kontynuowany również w przyszłym roku.

Pojemniki pełne niebezpiecznych odpadów są niewłaściwie przechowywane na terenie, który nie jest do tego przeznaczony – prywatnej parceli pod użytkowanie wieczyste. Już w 2019 r., dzielnica zaapelowała do firmy o usunięcie tych odpadów, jednak te próby okazały się bezskuteczne. Wszystkie próby nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwem spełzły na niczym. Prokuratura rejonowa Warszawa Praga-Północ również umorzyła śledztwo w 2019 r., nie będąc w stanie zidentyfikować sprawcy.

Usunięcie odpadów z tej działki było również wnioskowane przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a dzielnica skonsultowała się z odpowiednimi instytucjami w tym zakresie.

Mimo wysiłków, organy ścigania nie były w stanie ustalić osób odpowiedzialnych za wprowadzenie realnego zagrożenia dla mieszkańców i środowiska naturalnego. Aktualnie, nieruchomość przy ul. Odrowąża jest pod stałą obserwacją administracji dzielnicy. Teren został odpowiednio oznakowany i zabezpieczony, a ogrodzenie wzmacniane. Z biegiem lat pojemniki, w których przechowywane są te odpady, ulegają degradacji, co może prowadzić do skażenia ziemi i wód gruntowych. To podkreśla konieczność pilnego usunięcia i utylizacji tych odpadów przez specjalistyczną firmę.