Program edukacyjny dla seniorów z Targówka: bezpieczeństwo w internecie na pierwszym miejscu

Zaangażowanie w temat bezpieczeństwa seniorów w Internecie jest niezmiernie istotne, biorąc pod uwagę, że to grupa społeczna często pada ofiarą oszustw i wyłudzeń online. W 2020 roku polscy seniorzy stracili przez to ponad 200 milionów złotych. Z myślą o potrzebie edukacji i ochrony naszych starszych obywateli, Urząd Dzielnicy Targówek zorganizował specjalistyczne szkolenie komputerowe. Wydarzenie miało miejsce w Czytelni Naukowej Biblioteki na Targówku.

Kurs skierowany był do osób w wieku 60 lat i więcej, a łącznie zgłosiło się do niego 75 chętnych. Program nosił nazwę „Wirtualny świat – światem seniora” i został zrealizowany dzięki współpracy kilku instytucji. Zaangażowane w projekt były m.in.: Urząd Dzielnicy Targówek, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Targówek oraz Rada Seniorów Dzielnicy Targówek. Inicjatywa zyskała wsparcie finansowe od Województwa Mazowieckiego oraz od Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, co pozwoliło na jej realizację w ramach zadania pn. Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”.