16. edycja Olimpiady Ekologicznej dla przedszkolaków na Targówku

Lokalny Urząd Dzielnicy odgrywał rolę gospodarza dla szesnastej edycji Olimpiady Ekologicznej skierowanej do dzieci przedszkolnych. W tym cyklicznym wydarzeniu uczestniczyły dzieci z różnych miejsc dzielnicy, które z entuzjazmem podjęły się rywalizacji.

Udział w olimpiadzie wzięło 48 małych ekologów, pochodzących zarówno z przedszkoli jak i szkół posiadających oddziały przedszkolne. Zawodnicy byli podzieleni na dwuosobowe drużyny, które miały za zadanie odpowiedzieć na różnorodne pytania dotyczące ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii.

Zadania olimpiady to między innymi rozpoznawanie roślin, identyfikacja dźwięków wydawanych przez zwierzęta oraz znajomość zasad odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i proekologicznego stylu życia. Wyjątkowym aspektem tej olimpiady jest fakt, że wszyscy jej uczestnicy zdobywali tytuł zwycięzców, niezależnie od liczby zdobytych punktów. Cel ten osiągnięto poprzez promowanie atmosfery przyjaznej rywalizacji i wiedzy na temat ochrony środowiska.

Celem tej olimpiady jest nie tylko rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, ale również postrzeganie ekologii jako istotnego elementu codziennego życia. Olimpiada ta przekazuje najmłodszym naukę o tym, jak ważne jest dbanie o czystość naszego otoczenia i szanowanie natury.